KONFERENCJA PN.:„ŚLADAMI HISTORII POWIATU WAŁECKIEGO – TRANSGRANICZNE SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII”

Powiększ obraz

W dniu 15 marca 2024 r. odbyła się konferencja pn.: „Śladami historii Powiatu Wałeckiego – transgraniczne spotkanie miłośników historii”, w której uczestniczyli Partnerzy z Powiatu Vorpommern-Greifswald i Powiatu Wałeckiego, dotycząca historii powstawania administracji samorządowej w obu regionach. Spotkanie było zwieńczeniem wydania dwujęzycznej publikacji, która ma za zadanie wzmocnienie świadomości mieszkańców dotyczącej wspólnej kultury i historii.

Spotkanie zostało zakończone uroczystą galą, w czasie której został podpisany List Intencyjny pomiędzy Powiatami: Wałeckim oraz Vorpommern-Greifswald o dalszej wzajemnej współpracy. Projekt został dofinansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027 w celu szczegółowym 4.6 „Kultura i zrównoważona turystyka”.

Wartość projektu: 49 007,00 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 39 205,00 EUR.

PRZEDSTAWIA GRUPĘ OSÓB
Przedstawia grupę osób
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia jedną osobę
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia kilka osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia kilka osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia grupę osób
Przedstawia grupę osób