KAMPANIA POŚWIĘCONA PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY DOMOWEJ

Powiększ obraz

W marcu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu rozpoczęło kampanię poświęconą przeciwdziałaniu przemocy domowej. Kampania będzie realizowana do czerwca 2024 r., a jej głównym celem jest informowanie społeczności powiatu wałeckiego o możliwościach korzystania z pomocy i wsparcia w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy, świadomości społecznej i wrażliwości w tym obszarze. W ramach programu zaplanowano m.in. organizację konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych i literackiego dla młodzieży szkół średnich „Wyjdź z pułapki przemocy domowej”; promocję działań służących przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz możliwości interwencji wobec osób stosujących przemoc; spotkania informacyjne dla różnych grup społecznych z informowaniem o miejscach oferujących pomoc, promocją konstruktywnych metod wychowawczych i możliwościami reagowania na przemoc. Koordynatorem kampanii jest Katarzyna Wierzbińska z PCPR Wałcz, nr tel. 720 826 500 lub 67 345 05 37.

PLAKAT