INFORMACJA O ODWOŁANEJ AKCJI MOBILNEGO POBORU KRWI

Powiększ obraz

Z uwagi na planowane na dzień 20 marca 2024 r. protesty rolników Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie odwołało planowaną na ten dzień Akcję honorowego oddawania krwi w ambulansie.

PLAKAT