BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Powiększ obrazBadania mammograficzne

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

  • 08.06 Wałcz, ul. Chłodna 12, przy MOSiR, godz. 9-16, Lux Med, tel. 58 666 24 44
  • 24.06 Wałcz, ul. Budowlanych 3, przy Kauflandzie, godz. 9-17, Geneva Trust, tel. 58 767 34 44
  • 28.06 Wałcz, ul. Chłodna 12, przy MOSiR, godz. 10-15, Diagnostyk, tel. 68 452 77 96

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

U kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.

UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.

Wcześniejsza rejestracja

Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji uprawnień do badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zasady sanitarne

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas rejestracji czasie.