21 LIPCA – POWIATOWA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI

Powiększ obraz

W dniu 21 lipca Starosta Wałecki uczestniczył w powiatowych uroczystościach z okazji Święta Policji, które się odbyły w Komendzie Poniatowej Policji w Wałczu.

Podczas uroczystości Starosta Wałecki za aktywną pracę na rzecz zapobiegania przestępczości i podejmowania działań przyczyniających się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Ziemi Wałeckiej wyróżnił trzech policjantów:

– aspiranta sztabowego Kamila Wieczorka;

– sierżanta Piotra Błażewicza;

– starszego posterunkowego Damiana Dziadosza.

W trakcie uroczystości Starosta Wałecki na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu przekazał ufundowane przez Powiat Wałecki trzy alkomaty Promiler I Blow 10 o łącznej wartości 4.500 zł.