STYPENDIUM STAROSTY WAŁECKIEGO ZA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 ODEBRAŁO 44 UCZNIÓW

Powiększ obrazZdjęcie osób biorących udział w wydarzeniu.

44 uczniów odebrało Stypendium Starosty Wałeckiego za II półrocze roku szkolnego 2022/2023. Stypendium 💵 przyznawane jest za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 5.0) oraz za inne wybitne osiągnięcia. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 21 listopada w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Stypendia otrzymało 32 uczniów Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, 2 uczniów Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu oraz 10 uczniów Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu.