PRZEKAZANIE INFORMACJI O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA MODERNIZACJĘ DRÓG POWIATOWYCH

Powiększ obrazZdjęcie Starosty przemawiającego na mównicy.

W dniu 24 sierpnia br. w RDLP w Pile w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki, parlamentarzystów oraz Dyrektora RDLP w Pile Bartosza Bazela odbyło się przekazanie informacji o wysokości środków finansowych na modernizację dróg powiatowych w poszczególnych nadleśnictwach. Powiat Wałecki otrzymał w ramach Funduszu leśnego 5 311 700,00 zł. na dofinansowanie dróg powiatowych. Nadleśnictwa w powiecie wałeckim podjęły współpracę polegającą na realizacji wspólnych przedsięwzięć drogowych, które szczególnie mają związek z gospodarką leśną. Środki funduszu leśnego przeznaczone będą na realizację wspólnych projektów drogowych w następujących nadleśnictwach naszego powiatu: Nadleśnictwo Mirosławiec – 1 200 000 zł „ przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki – Jadwiżyn”, Nadleśnictwo Tuczno – 1 700 000 zł „przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Nakielno – Strączno”, Nadleśnictwo Człopa -1 011 700 zł „ „przebudowa drogi powiatowej nr 2321Z na odcinku Przelewice – Pieczyska – droga wojewódzka 177 – etap II o długości 2,0 km” i Nadleśnictwo Wałcz – 1 400 000 zł „ przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice”. Nie są to pierwsze inwestycje, które wsparły Lasy Państwowe. Dzięki takiej współpracy w powiecie można wykonać więcej dróg dla mieszkańców poszczególnych gmin i dla Lasów Państwowych.