PROJEKT PN.: ,,PRATFOLMA EDUKACYJNA WYKORZYSTUJĄCA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATU UCKEMARK I POWIATU WAŁECKIEGO”

Powiększ obraz

W styczniu Powiat Wałecki rozpoczął realizację Projektu pn.: „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckemark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027.

Głównym celem projektu jest budowanie więzi i nawiązywanie relacji pomiędzy dwoma partnerskimi powiatami: Powiatem Uckemark (Niemcy) i Powiatem Wałeckim (Polska). Wymiana wiedzy i dzielenie się doświadczeniami poprzez udział we wspólnych zajęciach przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii cyfrowych do edukacji to efektywny sposób na budowanie więzi w ramach zbudowanego Partnerstwa. Nowoczesna edukacja daje możliwość integracji międzypokoleniowej i międzynarodowej; to możliwość nawiązania nowych znajomości, utrwalenia kontaktów i początek tworzenia ciekawych koncepcji i realizacji innowacyjnych projektów wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne.

Założenia projektu obejmują utworzenie w ramach partnerstwa nowoczesnych sali szkoleniowych wraz z kontentem edukacyjnym (merytorycznym) do szkoleń językowych, szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także wybranych ścieżek do szkoleń zawodowych. Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej już infrastruktury w Powiecie Wałeckim tj. platformy do szkoleń na odległość – online klasy LMS, platformy edukacyjnej w oparciu o chmurę obliczeniową.

Grupa ekspertów spotkała się na początku roku, aby wypracować wspólną ścieżkę nauczania wybranych zawodów u obu Partnerów.