POWIAT WAŁECKI PRZYSTĄPIŁ DO KOALICJI ,,POMORZE ZACHODNIE PRZECIW DEPRESJI”

Powiększ obrazZdjęcie mężczyzny oraz dwóch kobiet.

Powiat wałecki przystąpił do koalicji „Pomorze Zachodnie przeciw depresji”, której celem jest wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania depresji, zwiększenie zrozumienia i wiedzy na temat zdrowia psychicznego w naszych społecznościach, szkołach, miejscach pracy i w domu. Deklarację o przystąpieniu do programu podpisał starosta dr Bogdan Wankiewicz w obecności przedstawicielek Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Depresja możne dotknąć każdego, ma wiele twarzy i jest prawdziwą chorobą, którą można leczyć. Na całym świecie zmaga się z nią coraz więcej ludzi. W samej tylko Europie, co roku około 40 mln ludzi cierpi na depresję. W Unii Europejskiej około 48 tys. osób rocznie umiera śmiercią samobójczą, z czego ponad połowa z nich cierpiała na depresję. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Polsce aż 1,5 mln osób walczy z depresją. Drastycznie wzrasta też liczba osób poniżej osiemnastego roku życia, które znajdują się w głębokich kryzysach emocjonalnych. Tylko w 2022 roku odnotowano w Polsce ponad 2 tys. prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Prawie 160 zakończyło się śmiercią, co stanowi wzrost aż o 40 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Wiele objawów tej choroby jest niezauważonych lub bagatelizowanych przez otoczenie. Eksperci przewidują, że do 2030 roku depresja stanie się pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.