NOWY RADNY W RADZIE POWIATU W WAŁCZU – KANDYDAT Z LISTY NR 13 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY ORS ,,PRZYSZŁOŚĆ” WOJCIECH NAREL

Powiększ obrazNowy radny wygłaszający mowę przez mikrofon.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koszalinie III mandat w okręgu wyborczym nr 3, właściwym dla wyboru Rady Powiatu w Wałczu objął Wojciech Narel – kandydat z listy nr 13 – KWW RUCH SAMORZĄDOWY ORS „PRZYSZŁOSĆ”, który w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Nowy radny uzupełnił skład po rezygnacji radnego Bogdana Białasa. Wojciech Narel złożył ślubowanie podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Wałczu, która odbyła się 30 sierpnia.