NAJLEPSZY W POLSCE SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JUŻ DZIAŁA

Powiększ obrazLogo województwa zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Gabinet Marszałka Biuro Prasowe 

Digitalizacja 511 tysięcy operatów geodezyjnych i przygotowanie 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – tym morze pochwalić się Pomorze Zachodnie. – Dziękuję starostom i geodetom powiatowym za dobre partnerstwo. System zapewniający łatwy dostęp do ujednoliconych danych obejmuje wszystkie powiaty. Nie ma białych plam – podkreślił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, podczas konferencji podsumowującej projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Realizacja tego przedsięwzięcia trwała prawie 5 lat. I kosztowała 58,7 mln zł, przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości ponad 55 mln zł. Jak ogromną i pożyteczną pracę wykonało Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego WZ we współpracy z zachodniopomorskimi powiatami, dowiedzieli się uczestnicy konferencji, która odbyła się 4 października w Szczecinie.

Rozpoczynaliśmy ten projekt jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. I wówczas trwały dyskusje, czy w ogóle warto go realizować? Czy wszyscy powinni brać w tym udział? Samorządowy powiatowe zgłaszały uwagi, które wnikliwie analizowaliśmy, wprowadzaliśmy korekty. Dziękuję starostom i geodetom powiatowym za dobre partnerstwo. Najważniejsze, że nie ma białych plam, wszystkie powiaty są reprezentowane – mówił Stanisław Wziątek, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, witając uczestników konferencji podsumowującej projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej WZ”.

– Ten projekt jest sukcesem nie tylko na poziomie województwa, ale kraju! Szczególną satysfakcję daje to, że nasz System Informacji Przestrzennej został dostrzeżony przez Głównego Geodetę Kraju i przyjęty jako modelowe rozwiązanie.

Cyfryzacja danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych objęła teren całego województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzono proces digitalizacji 511 tys. operatów geodezyjnych i przygotowano 40 baz danych tworzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, który pozwala na realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

– To jest znakomite narzędzie, z którego korzystać będą mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na naszym terenie – podkreśla Stanisław Wziątek. – System zapewnia łatwy dostęp do ujednoliconych danych. Wcześniej było tak, że nawet jeśli funkcjonowały systemy informatyczne dotyczące informacji przestrzennej w powiatach, to były one różnorodne, niekompatybilne.

Tworzeniu SIP WZ towarzyszyło myślenie strategiczne: system miał być spójny, zintegrowany, interoperacyjny. I otwarty na nowe funkcjonalności, łatwy do rozbudowania.

– Te wszystkie założenia udało się zrealizować. Jestem pewien, że będziemy posługiwać się najlepszym w Polsce systemem informacji przestrzennej – podsumowuje Stanisław Wziątek. – System już działa, a do końca miesiąca wprowadzone zostaną ostatnie poprawki.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego umożliwia: dostęp do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach mapowych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego bez konieczności wychodzenia z domu; szybszą obsługę spraw administracyjnych; usprawnienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego; usprawnienie realizacji spraw administracyjnych; zdalną realizację spraw związanych z geodezją i kartografią, środowiskiem oraz jego ochroną, w tym podgląd oraz dostęp do danych przestrzennych dziedzinowo związanych z gospodarką przestrzenną, parkami krajobrazowymi oraz ewidencją nieruchomości będących w posiadaniu Województwa Zachodniopomorskiego.

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli przedstawiciele samorządów, geodeci powiatowi, Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Ryszard Mićko, a także duża grupa studentów geodezji. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania kierowano do Michała Durki z Biura Geodezji UM, koordynatora projektu.

Z tego systemu mogą korzystać nie tylko jednostki administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy, geodeci, ale każdy obywatel, który na przykład chce sprawdzić parametry działki, której zakupem jest zainteresowany. Jakie warunki zabudowy obowiązują, jakie media są doprowadzone – tłumaczy obrazowo Michał Durka.

Działanie https://sip.wzp.pl/ to oszczędność czasu i pieniędzy, możliwość szybszej realizacji projektów gospodarczych, rozwój nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego https://sip.wzp.pl/ powstała w partnerstwie wszystkich powiatów, miast grodzkich oraz Województwa Zachodniopomorskiego. Współpraca 22 powiatowych i miejskich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiła ujednolicenie danych dotyczących uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych na terenie całego Pomorza Zachodniego. A teraz te zasoby są bezpłatnie udostępniane.

Dzięki zrealizowaniu tego projektu możliwe było uruchomienie 40 e-usług publicznych, takich jak:

 – udostępnianie danych geodezyjnych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

– uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

– uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

– udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;

– udostępnianie informacji geologicznej;

– udostępnianie informacji o środowisku;

– obsługa wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie leśne; – weryfikacja położenia działki w granicach parku krajobrazowego;