I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Powiększ obraz

Starosta Wałecki

informuje, że ogłosi łprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki nr 3768/10 o pow. 0,4265 ha (KW nr KO1W/00042176/4). Użytki w działce „RIVa – grunty orne”.

Działka zlokalizowana jest w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Bydgoskiej w Wałczu.

Kształt działki nieregularny, wydłużony. Teren działki porośnięty trawą oraz drzewami.

Działka posiada dostęp do drogi gminnej (ulicy Bydgoskiej) oznaczonej jako działka nr 3783.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej: linie elektroenergetyczne średniego napięcia. Nieruchomość niezagospodarowana.

W dziale III księgi wieczystej – wpisana jest służebność przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o.

Dział IV księgi wieczystej bez wpisów (brak obciążeń).

Cena wywoławcza: 170.000,00 zł (zwolnione z podatku VAT).

Wysokość wadium: 17.000,00 zł

Termin i miejsce przetargu: 31.01.2024 r. godz. 900, ul. Okulickiego 15, 78-600 Wałcz.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałczu w dniach od 21.12.2023 r. do dnia przetargu oraz opublikowane na stronie internetowej bip.powiatwalecki.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Okulickiego 15, pokój nr 11 (tel. 67 387-56-82 poniedziałek-piątek w godzinach 800 – 1500).

Link do kompozycji mapowej:

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl…

PLAKAT