BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Powiększ obrazBezpłatne badania mammograficzne

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. Poniżej wykaz postojów mammobusów w naszym powiecie w lipcu:

  • 01.07, Wałcz, ul. Chłodna 12, przy OSiR, godz. 9-15, Largo,
  • 02.07, Tuczno, ul. Wolności 11, przy ZGK, godz. 9-12, Largo,
  • 20.07, Mirosławiec, ul. Polna 23, przy przychodni, godz. 9-17, Geneva Trust,
  • 21.07, Tuczno, ul. Wolności 11, przy ZGK, godz. 9-17, Geneva Trust,
  • 21.07, Wałcz, ul. Budowlanych 3, przy Kauflandzie, godz. 9-17, Geneva Trust,
  • 29.07, Wałcz, ul. Chłodna 12, przy OSiR, godz. 9-16, Lux Med.

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy. U kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.

UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.

Wcześniejsza rejestracja.

Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na stronie operatora mammobusu. W celu weryfikacji uprawnień do badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Zasady sanitarne.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas rejestracji czasie.