BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Powiększ obraz

Doceniajmy i interesujmy się aktywnością sieciową naszych podopiecznych i starajmy się, aby mogli w nas znaleźć oparcie i gotowość do wysłuchania w trudnych sytuacjach.

Z wielu badań i wiedzy psychologicznej wiemy też, że najlepszą profilaktyką jest realne okazywanie miłości i troski oraz długofalowe budowanie relacji i zaufania z naszymi dziećmi. W ten sposób wyposażamy ich w umiejętność, która może im pomóc zareagować po zetknięciu się z przemocą.