8 LISTOPADA – SPOTKANIE STAROSTY WAŁECKIEGO ORAZ WICESTAROSTY Z NADLEŚNICZYMI Z TERENU POWIATU WAŁECKIEGO

Powiększ obrazZdjęcie osób biorących udział w wydarzeniu.

W dniu 8 listopada 2023 r. w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu odbyło się spotkanie Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza oraz Wicestarosty Jolanty Wegner z Nadleśniczymi z terenu Powiatu Wałeckiego, poświęcone omówieniu zagadnień wynikających z prowadzonego nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w Powiecie Wałeckim oraz inwestycji realizowanych na terenach leśnych.

Podczas spotkania Starosta przedstawił inwestycje drogowe, które Powiat zrealizował wspólnie z Lasami Państwowymi oraz omówił plany i zamierzenia inwestycyjne Powiatu Wałeckiego na terenach leśnych m.in. ścieżek rowerowych, miejsc rekreacyjnych i widokowych.

Starosta podziękował Nadleśniczym za dobrą wieloletnią współpracę w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz bardzo duży wkład Lasów Państwowych w realizację inwestycji szczególnie drogowych w Powiecie Wałeckim.

Podczas spotkania była również okazja do zapoznania się przedstawicieli Lasów Państwowych z działalnością Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, który aktywizuje osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wałeckiego.