29 CZERWCA – SESJA RADY POWIATU

Powiększ obraz

Podczas sesji Rady Powiatu w Wałczu 29 czerwca, przy dwóch głosach wstrzymujących, udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.