29-30 LISTOPADA ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA ,,TRANSGRANICZNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY NA TEMAT DZIAŁANIA HAKERÓW I ICH REALNE ZAGROŻENIE NA NASZE ŻYCIE”

Powiększ obrazZdjęcie osób uczestniczących w spotkaniu.

W dniach 29-30 listopada w Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” Wałcz odbyła się konferencja „Transgraniczne spotkanie młodzieży na temat działania hakerów i ich realne zagrożenie na nasze życie” został dofinansowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, który jest dofinansowany w ramach celu szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania” w kwocie 12.936,00 EUR.

W konferencji uczestniczyła młodzież z powiatów Uckermark i Vorpommern-Greifswald oraz młodzież z Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu. Uczestnicy wysłuchali wykładów nt. rozwoju technologii IT i potrzeb w zakresie rozwijania kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie, praktycznego działania hakerów i metod włamań do systemów teleinformatycznych, wykorzystania mediów społecznościowych jako narzędzi socjotechnicznych do wyłudzania danych. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach praktycznych oraz zwiedzili halę sportową w COS OPO na Bukowinie.