1 WRZEŚNIA ZACZNIE FUNKCJONOWAĆ PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Powiększ obraz

Od 1 września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu funkcjonować będzie Punkt Doradztwa dla Młodzieży. Oferta skierowana jest do osób w wieku do 30 roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP. Utworzenie punktu jest możliwe dzięki pozyskaniu przez Powiatowy Urząd Pracy dodatkowych środków Funduszu Pracy w wysokości 628 000 zł na realizację projektu pilotażowego „Czas na Młodych” w ramach naboru ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. W ramach programu pilotażowego zaplanowano m.in. staże, szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doradztwo psychologiczne, prawne czy w zakresie edukacji. Projekt realizowany będzie do końca 2024 r.