SZLAKI PIESZE

1a. Szlak czerwony WK 1135c (dawny PI 1840c) – 12,4 km : Nadarzyce PKS – mostek na rz. Piława – drogi leśne – okolice j. Dobre – okolice j. Karpiowe. mapa

Drogowskaz

1b. Szlak czerwony ZP 1135c (dawny PI 1840c) – 87,6 km :Okolice j. Karpiowe – skrzyżowanie z szos± Golce – Zdbice – 1,2 km szos± – Staw Leszczyński – „Przesmyk śmierci” – zachodni brzeg j. Łubianka – most na rz. Dobrzyca – okolice j. Ostrowieckie Duże – j. Karasiowe – szosa Wałcz – Jastrowie – j. Chmiel Duży i Mały – pozostałości bunkrów „Czapa Hitlera” – Wałcz – Cmentarz Wojenny – most wiszący (Kłosowski) nad j. Raduń – j. Dybrzno – okolice j. Zielno, j. Smolno Wielkie, j. Smolno, j. Sumile – Nakielno – szosa Rutwica – Zdbowo – Strzeliny – Tuczno – Martew – Martwica – parking zwany Gwiazd± lub Drewnianym Kamieniem – okolice j. Ostrowiec Mały (Wydrowe) – okolice j. Jamno (Samel) – Śmiałkowe Wzgórza – mostek na rz. Płociczna – Pustelnia – DPN – rz. Cieszynka – Załom – grodzisko nad rz. Cieszynk± – Człopa PKS (dawny PKP). mapa1 , mapa2.

2. Szlak niebieski WK 3508 n – 11 km:Nadarzyce PKS – okolice mostu na rz. Płytnica – rezerwat przyrody „Diabli Skok”. mapa

3. Szlak niebieski ZP 1127n (dawny PI 1863n) – 45 km:Mirosławiec PKS – Muzeum „Walk o Wał Pomorski” – j. Kosiakowo – Letnica (Setnica) – Hanki – j. Wuksnik (Okoninek) – szosa Nr 10 (Mirosławiec – Wałcz) – Toporzyk – j. Pogorzelskie (Kocie) – Mirosławiec Górny (Osiedle) – j. Gniewosz (Harcerskie) – Orla – j. Orle Wielkie – okolice Łowicza Wałeckiego – mostek na rz. Korytnica – Mirosławiec PKS. mapa

4. Szlak niebieski ZP 1130n (dawny PI 1864n) – 4 km:Ostrowiec PKS – dawny nasyp kolejowy – „czołgówka” – szosa Wałcz – Jastrowie – Leśniczówka Wałcz. mapa

5. Szlak niebieski ZP 1131n (dawny PI 1823n) – 10 km: Wałcz Raduń (dawny PKP) – ogródki działkowe Morzyce – Leśniczówka Morzyce – (ścieżka przyrodniczo – leśna – 3 km) – pozostałości Dębu Piastowskiego – j. Raduń, most wiszący (Kłosowski), okolice Bukowiny – Wałcz, plaża – Wałcz Raduń (dawny PKP). mapa

6. Szlak niebieski ZP 1139n – 8,5 km:Tuczno rynek – Nadleśnictwo – droga leśna Tuczno – Jeziorki – droga leśna Złotowo – Tuczno – pole biwakowe „Cypel” – Tuczno. mapa

Drogowskaz

7. Szlak zielony WK 3507z – 20 km:Jastrowie Ośrodek Kultury – Zagórze – Samborsko (pomnik przyrody, lipa „Marysieńka”) – Brzeźnica – Budy – mostek rz. Płytnica – rezerwat przyrody „Diabli Skok” mapa

8. Szlak zielony ZP 1128z (dawny PI 1820z) – 11 km: Wałcz PKS – pozostałości bunkrów „Czapa Hitlera” – j. Chmiel Mały i Duży – strumyk z rozlewisk Dobrzycy – Czapla – most na rz. Dobrzycy – Wiesiółka PKS mapa

9. Szlak zielony ZP 1133z (dawny PI 1865z) – 13 km: Nakielno PKS – ośrodek żeglarski – obrzeże rezerwatu przyrody „Wielki Bytyń” – mostek na rz. Drzewoszewo – szosa Próchnowo – Piecnik – Próchnowo PKS mapa

10. Szlak zielony ZP 1136z (dwany PI 1824z) – 30 km:Tuczno rynek – Nadleśnictwo – most na rz. Młynówka (Runica) – Martew – BrzeĽniak – Golin – Człopa – Trzebin – Przelewice – mostek na rz. Człopica – Żelichowo PKS mapa

11. Szlak zielony ZP 1162z – 29 km:Mirosławiec Muzeum „Walk o Wał Pomorski” – okolice j. Gniewosz – j. Orłowo (Dęby) – Orla – okolice j. Orle Wielkie – Łowicz Wałecki – Stara Korytnica (rz. Korytnica i pozostałości młyna wodnego) – j. Kosiakowo – szosa Mirosławiec – Hanki – Mirosławiec park – Mirosławiec Muzeum mapa

12. Szlak żółty WK 3501y (dwany PI 1811y) – 82,5 km:Podgaje PKS – Grudna obok mostu na rz. Gwdzie – szlak leśny – droga leśna do mostu na rz. Młynówka – mostek na strumieniu kończ±cym j. Małe i Duże – Jastrowie – dawny nasyp kolejowy – drogi leśne obok Gwdy do Ptuszy – Płytnica – przejazd kolejowy – Leśniczówka Wrzosy – j. Krępsko ¦rednie – „Kamień Papieski” nad jeziorem – okolice j. Krępsko Górne – Piaskinia – Trzebieszki – rezerwat „Diabli Skok” – Szwecja – Stanica ZHP Zdbice – j. Dobre mapa

13. Szlak żółty ZP 3001y – 20 km:Człopa PKS (dwany PKP) – okolice rz. Cieszynki i grodziska – j. Białe (Kochlin Wielki) – j. Dłusko (Słowie) – Jagoda – DPN – okolice rz. Płociczna i Drawa – most nad rz. Draw± – Stare Osieczno PKS (dalej szlak LB 3001y do WK 3001y) mapa

14. Szlak żółty ZP 1129y (dawny PI 1821y) – 14 km:Wałcz PKS – ogródki działkowe – most na rz. Dobrzyca – j. Łubianka – stanica ZHP – Ostrowiec PKS mapa

15. Szlak żółty ZP 1138y – 12 km:Tuczno PKS – plaża – pole biwakowe „u Szymona” – rynek, zamek, kościół – dawny młyn – stanica ZHP – most na rz. Rudnica (Młynówka) – pole biwakowe „Cypel” – Tuczno Zajazd „Dobrawa” – UM i G – Tuczno PKS mapa

16. Szlak czarny ZP 1132s (dawny PI 1861s) – 44 km: Nakielno PKS – rezerwat przyrody – południowy koniec j. Betyń – okolice wioski Betyń – okolice dawnego grodziska – okolice stanicy ZHP k. Próchnowa Nowego – Próchnowo – płn. koniec j. Betyń – j. Bobrowe – j. Głębokie, Piecnik – Toporzyk – szosa Mirosławiec – Czaplinek i Złocieniec – Żabin – Wierzchowo Pomorskie – stadion sportowy – Wierzchowo Pom. PKS mapa

17. Szlak czarny ZP 1134s (dawny PI 1862s) – 16 km: Zdbice PKS – Morzyca – rezerwat przyrody „Golcowe Bagno” – Golce – rz. Dobrzyca – okolice wsi Dobrzyca – szosa Wałcz – Czaplinek – Iłowiec” PKS mapa

18. Szlak czarny ZP 1160s – 17 km: Załom PKS – Leśniczówka „Borowik” – Leśniczówka „Jeleni Róg” – Jagoda – Szczuczarz – Przelewice PKS mapa

Razem: 487 km

„Kamień Papieski” nad j. Krępsko Średnie – szlak Nr 12

Znakarz Szlaków Nizinnych
Andrzej Dobrowolski
15.07.2005 r.


WP – Województwo Wielkopolskie
ZP – Województwo Zachodniopomorskie
PI – byłe Województwo Pilskie
LB – Województwo Lubuskie