KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO ODBYŁA SIĘ ZBIÓRKA W KTÓREJ CELEM JEST BUDOWA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WAŁCZU

Powiększ obrazZdjęcie ratownika medycznego z dzieckiem.

Cieszymy się, że ofiarność Mieszkańców Powiatu Wałeckiego jest tak wielka. Jest też potwierdzeniem z jak dużym zrozumieniem, spotyka się potrzeba utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Wałczu.