WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Powiększ obraz

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsce na obszarze Partnerstwa Drawy z Liderem Wałeckim zorganizowany przez Powiat Wałecki w ramach projektu pn.: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – najpiękniejsze miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, który jest dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Promowanie Obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” na lata 2014-2020 (LSR).

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii najmłodszej zwyciężył Kacper Przygoda, drugie miejsca zajęła Justyna Miazga i trzecie Eliza Huber. W kategorii drugiej zwyciężyła Magdalena Korzeniowska, kolejne miejsca zajęły Dominika Klimończyk i Marlena Swatek. W kategorii trzeciej pierwsze miejsce zajął Marcin Undro, drugie Monika Świerad i trzecie Aleksandra Mosiejczuk. Prezentujemy fotografie zwycięzców nadesłane na konkurs.

Wystawę fotografii można oglądać do końca czerwca w Ośrodku Kultury w Mirosławcu. Następnie prace będzie można oglądać w starostwie w Wałczu, a 6 lipca zostaną wystawione na licytację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.