Wideokonferencja powiatu wałeckiego z powiatem Uckemark

Powiększ obraz

W dniu 10 lutego 2022 r. odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja powiatu wałeckiego i Uckemark. W konferencji wzięli udział pracownicy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego. Konferencja odbyła się w ramach projektu pn.: „Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych powiatu Uckemark i powiatu wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark omawiali m.in.:

  • Rozwój infekcji Covid
  • Obecne ograniczenia wraz z przykładami
  • Wyposażenie w ramach projektu
  • Struktury obrony cywilnej (kierownictwo, służba medyczna)

Logo
Sześć osób siedzi przy stole, przed nimi duży ekran.
Cztery osoby siedzą przy stole naprzeciw dużego ekranu i uczestniczą w wideokonferencji.