Jesteś tutaj:

Tag: Powiat Gryfiński

Więcej o SPOTKANIE TRZECH POWIATÓW

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie on-line, w którym brali udział przedstawiciele trzech powiatów. Ze strony Powiatu Wałeckiego: Wicestarosta Jolanta Wegner, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jolanta Noskiewicz-Jażdżewska, Katarzyna Sokołowska-Kryza reprezentująca Pracownię Przyrodniczą „MODRASZKA”, przedstawiciele Nadleśnictwa w Wałczu Leszek Stankiewicz oraz Tomasz Kowalczewski. Ze strony Powiatu Uckermark: Wicestarosta Frank Bretsch, Anna Gazdecka i Dana Jesswein odpowiedzialne za projekty INTERREG oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska. Natomiast Powiat Gryfiński reprezentowała Wicestraosta Ewa Dudar z pracownikami z Wydziału Ochrony Środowiska. Konferencja dotyczyła projektu zachowania różnorodności biologicznej oraz wymiany doświadczeń w sposobach ochrony gatunków zagrożonych lub bliskich wyginięciu.

Do góry