Jesteś tutaj:

Tag: Interreg

Więcej o SPOTKANIE ON-LINE WS. PLATFORMY EDUKACYJNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATU UCERMARK I POWIATU WAŁECKIEGO

27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie on-line z parterami z Powiatu Uckermark. Udział w nim wzięli pracownicy starostw, przedstawiciele oświaty oraz informatycy. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zagadnienia do projektu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego”, które powiaty chcą wspólnie realizować w Nowej Perspektywie (Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027).

Więcej o SPOTKANIE ON-LINE Z PARTNERAMI Z POWIATU UCKEMARK

W dniu 24 listopada 2022 r., w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie on-line z parterami z Powiatu Uckermark. Udział w nim wzięli pracownicy starostw, przedstawiciele oświaty oraz informatycy. Podsumowano projekty zrealizowane i dofinansowane przez Unię Europejską
w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo pozytywnie przez stronę niemiecką zostało odebrane spotkanie edukacyjno – integracyjne pn. „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” zorganizowane przez Powiat Wałecki. Wspólnie chcemy wzmacniać więzi między naszymi powiatami w tym celu zostały omówione zagadnienia, które w Nowej Perspektywie (Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027) chcemy wspólnie zrealizować, są to przede wszystkim:

  • organizacja wspólnych zajęć z języka niemieckiego, polskiego i angielskiego;
  • stworzenie wspólnej infrastruktury z wykorzystaniem istniejącej już w powiecie Wałeckim platformy do szkoleń na odległość – online klasy LMS, platformy edukacyjnej w oparciu o chmurę obliczeniową;
  • szkoleń z obszaru cyberbezpieczeństwa;
  • szkoleń z obszaru wybranych ścieżek do szkoleń zawodowych.
herby powiatów: uckemark i wałeckiego, ikony kamery, mikrofonu i słuchawki telefonu
Więcej o KONFERENCJA NAUKOWA „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE=CYFROWA EDUKACJA”

W dniach 18-19 października w Wałczu przebywała delegacja partnerskiego powiatu Uckermark (Niemcy). Pierwszego dnia goście z Niemiec: wicestarosta, pracownicy starostwa, przedstawiciele oświaty, informatycy oraz młodzież uczestniczyli w konferencji naukowej „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” zorganizowanej w Lokalnym Centrum Nauki w ramach projektu „Spotkanie edukacyjno – integracyjne pn. „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” dla młodzieży i pracowników samorządowych z Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). W ramach projektu goście zwiedzili Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna „Cegielnia”, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie i most wiszący oraz obejrzeli wałeckie zabytki. Drugiego dnia goście zwiedzali laboratoria i uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. W konferencji i warsztatach udział wzięli również starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner, sekretarz Zbigniew Wolny, zaproszeni burmistrzowie, naczelnicy wydziałów starostwa, dyrektorzy szkół i uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

Wartość projektu – 11 597,33 euro; dofinansowanie z EFRR – 9 857,73 euro.

Do góry