Spotkanie z kulturą

Powiększ obraz

2 września 2023 r. Powiat Wałecki był organizatorem spotkania pn.: „Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie”, które odbyło się w ramach Dożynek Powiatowo-Gminnych.

Na scenie z programem artystycznym zaprezentowały się dzieci i młodzież z Człopy, Wałecki

Chór Akademicki pod kierownictwem Romana Bahrii, chór Cantores z Człopy oraz przedszkolaki z powiatu Uckermark i chór „Horyzont” z niemieckiego Brüssow, którego dyrygentem jest Paweł Kornicz. Powiat Wałecki i Powiat Uckermark przygotowały wspólne stoisko, na którym dostępne były m.in. wyroby rękodzielnicze przygotowane przez polskich i niemieckich twórców, gadżety reklamowe i ulotki obu powiatów.  Zwieńczeniem spotkania były koncerty dla publiczności.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu pn.: „Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie” z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027, który jest dofinansowany w ramach celu szczegółowego 6.3 „Wzmocnienie zaufania”.

Całkowity koszt Projektu       29 626,00 EUR

Dofinansowanie z EFRR       23 700,00 EUR