Spotkanie Starostów Powiatów: Wałeckiego i Uckemark

Powiększ obrazSpotkanie starostów

Powiat Wałecki i Powiat Uckermark w ramach współpracy transgranicznej INTERREG przygotowują się do wdrożenia projektów z tzw. „nowej perspektywy” na lata 2021 – 2027 pn. „Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
w Euroregionie Pomerania.

            W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się w trybie on-line drugie spotkanie Starostów   Powiatu Uckermark, Powiatu Gryfińskiego i Powiatu Wałeckiego mające na celu skonkretyzowanie propozycji projektów planowanych do wspólnej realizacji, nadanie im ram czasowych oraz ustalenie kolejności składania wniosków o dofinansowanie.

            Strony są zgodne, aby w najbliższych latach obszarem współpracy przygranicznej objęte zostały obszary z zakresu:

–  bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni;

–  integracji lokalnych społeczności oraz turystyki i wypoczynku;

–  edukacji pożarniczej oraz przygotowania do zawodu;

–  przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z klimatem, przeciwdziałania skutkom

klęsk żywiołowych oraz alternatywnych zabezpieczeń dostawy prądu;

– wzmocnienia ochrony i zachowania przyrody poprzez ochronę środowiska nietoperzy, jerzyków, sów i kawek na obszarach miejskich oraz edukację ekologiczną.

Baner z logotypami interregu, unii europejskiej i herb powiatu wałeckiego
Zdjęcie ekranu na którym widoczna jest prezentacja i osoby uczestniczące w telekonferencji.
Zdjęcie pani wicestarosty i pana starosty siedzących przy stole