PROJEKT PN.,,PLATFORMA EDUKACYJNA WYKORZYSTUJĄCA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W RAMACH PARTNERSTWA POWIATU UCKEMARK I POWIATU WAŁECKIEGO ”

Powiększ obraz

Od 1 stycznia br. Powiat Wałecki realizuje projekt pn. ,, Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego”.

W ramach projektu w maju odbyła się konferencja w Lokalnym Centrum Nauki dla młodzieży z obszaru wsparcia oraz spoza niego. Od początku trwania Projektu zostały ogłoszone cztery przetargi, a piąty jest w przygotowaniu.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027. Wartość całkowita Projektu: 1.708.108,41 euro, wartość dofinansowania: 1.366.486,72 euro.

PLAKAT