POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pełni Katarzyna Dejewska

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 78 -600 Wałcz

tel.  067 250 8471

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nadzoruje bezpośrednio Starosta Wałecki.

Do zadań Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. orzekanie o stopniu niepełnosprawności,
 2. orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16,
 3. orzekanie  o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 4. wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 5. obsługa Krajowego Systemu Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności – KSMOON,
 6. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z obsługą składów orzekających i bieżącą działalnością Zespołu,
 7. prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej, w zakresie posiadanych kompetencji, dotyczącej obowiązujących uregulowań prawnych poruszających sprawy osób niepełnosprawnych oraz należnych im ulg i uprawnień,
 8. bieżące szkolenie członków Zespołu z zakresu obowiązujących w orzecznictwie przepisów prawa,
 9. stała współpraca z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Szczecinie w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 10. stała współpraca z jednostkami pomocy społecznej miast i gmin Powiatu oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką osób niepełnosprawnych,
 11. wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.