POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU

Powiększ obraz

11 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenia odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a zapraszani są na nie m.in. naczelnicy poszczególnych wydziałów starostwa lub dyrektorzy instytucji. W trakcie posiedzenia przyjęto m.in. informację na temat realizacji budżetów szkół podległych powiatowi za pierwszy kwartał br., informację na temat realizacji budżetu Powiatu Wałeckiego za pierwszy kwartał br. oraz harmonogram prac modernizacyjno-remontowych w szkołach. Wśród zaproszonych na posiedzenie gości byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Wenio, Sekretarz Zbigniew Wolny, Skarbnik Paweł Gwozdecki, naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu Piotr Suchojad oraz dyrektorzy szkół: Leszek Molka, Piotr Filipiak i Waldemar Rogulski.