Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Powiększ obrazPosiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego

W dniu 24 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki, a zarazem przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, jednocześnie zastępca przewodniczącego PZZK, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, Wójt Gminy Wałcz, Burmistrz Miasta Wałcz, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Burmistrz Mirosławca, Burmistrz Tuczna wraz z pracownikami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym w gminach, przedstawiciele Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz funkcjonariusze KP PSP w Wałczu. Celem spotkania było omówienie działań i skutków jakie spowodowane były silnymi wiatrami Niżu Eunice jaki przeszedł przez powiat wałecki w dniach 19-20 lutego. W trakcie posiedzenia, omówiono napotkane problemy oraz podjęte działania zmierzające do ich eliminacji. Jednocześnie wypracowano wnioski na przyszłość oraz określono kierunki działania służb ratowniczy oraz samorządów powiatu wałeckiego mające poprawić ich przygotowanie na wypadek zaistnienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Strażący, leśnicy w mudurach, oraz urzędnicy siedzą wzdłuż długiego stołu.  Łącznie 17 osób.