POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY PRZY STAROŚCIE WAŁECKIM

Powiększ obraz

24 stycznia w sali narad starostwa odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady przy Staroście Wałeckim. Ślubowanie złożyła radna Paulina Lisowska, która nie uczestniczyła w pierwszej sesji. Młodzi radni dyskutowali o powiatowej oświacie i składali wnioski dotyczące m.in. postawienia ławek na korytarzach szkolnych, nowych kierunków kształcenia czy organizacji zajęć z przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Ustalono również kalendarz kolejnych spotkań Młodzieżowej Rady do końca roku szkolnego.