Polsko-niemiecka wideokonferencja służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Uckemark.

Powiększ obraz

W dniu 24 marca 2022 r. w ramach projektu pn.: “Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych Powiatu Uckemark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania) odbyła się druga polsko-niemiecka wideokonferencja służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Uckemark.

Omówiono m.in.:

  • aktualny stan pandemii COVID-19  wraz ze schematem działań w poszczególnych krajach,
  • obecnie funkcjonujące ograniczenia;
  • politykę informacyjną i edukacyjną związaną z sytuacjami kryzysowymi.

Po obu stronach granicy pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego wymienili się doświadczeniami w zakresie opieki nad uchodźcami z Ukrainy. 

Baner z logotypami interregu i powiatu wałeckiego.
Zdjęcie ekranu z widoczną prezentacją i okienkami uczestników wideokonferencji.