Podziękowanie

Powiększ obrazBaner partnerstwo powiat wałecki fastów

Dziękujemy za wrażliwość i wielkie serce !!!

Sytuacja, w jakiej znalazła się Ukraina, jest tragiczna dla obywateli, zarówno tych, którzy zostali aby walczyć o wolność swojego narodu, jak i tych, którzy musieli opuścić jego granice. Od pierwszych chwil rozpoczęcia działań wojennych mieszkańcy Powiatu Wałeckiego ruszyli z pomocą mieszkańcom Ukrainy przyjmując ich pod swój dach i udzielając pomocy finansowej i rzeczowej. Pomoc to piękny i szlachetny gest.W imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego chcę podziękować za ogromny gest solidarności z Ukrainą, za zaangażowanie w pomoc na rzecz miasta partnerskiego Fastow na Ukrainie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wpłaty pieniężne na fundacje Prosvita, za pośrednictwem której zostały zakupione najpilniejsze artykuły dla naszych przyjaciół z Fastowa. Państwa pomoc jest nieoceniona.

#EAGLE Sp. z o.o .

#EAGLE Power

#EKOMECH

#SIG

#ORS Przyszłość