PODZIĘKOWANIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

Powiększ obraz

27 maja – Dzień Pracownika Samorządowego.

Składamy serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia wszystkim, którzy przyczyniają się do krzewienia idei samorządności wśród mieszkańców Powiatu Wałeckiego.

Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Niewczas