Podpisanie umowy patronackiej

Powiększ obrazPodpisanie umowy patronackiej

27 styczeń to ważny dzień dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. W tym dniu odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy szkołą a zakładem produkcyjnym Albatros Aluminium Sp. z o.o., firmą  o nowoczesnych możliwościach technologicznych.

Umowa patronacka została podpisana przez Prezesa Zarządu Albatros Aluminium Pana Arkadiusza Bruskiego i przez Dyrektora PCKZiU Pana Piotra Filipiaka, w obecności Starosty Powiatu Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza.

Patronatem zostają objęci uczniowie klas zawodowych: technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik, elektryk, technik logistyk. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Współpraca z firmą Albatros umożliwi uczniom odbywanie zajęć w rzeczywistych warunkach, poszerzanie wiedzy i umiejętności. Pracodawca będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Działania te wiążą się ze stworzeniem systemu jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą przy współudziale szkoły.

Podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej z firmą Albatros uczniowie  z technikum  mechatronicznego  i szkoły branżowej  pod opieką Pani Beaty Bareji – Cierpickiej oraz Pana Marka Machalskiego pokazali swoje umiejętności.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego.

W myśl zasady: Szkoła dla biznesu – Biznes dla szkoły serdecznie zapraszamy  kolejnych pracodawców do współpracy!

Uczeń stoi przed pulpitem warsztatowym i prezentuje swoją pracę.
Sześć osób stoi i słucha swojego wykładowcy.