PLAN WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI PREPARATÓW ZE STABILNYM JODEM NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Powiększ obrazIkona informacja

Informujemy, że Starosta Wałecki zatwierdził zaktualizowany powiatowy plan wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zdarzenia radiacyjnego. W ślad za powiatowym planem Wójt oraz Burmistrzowie  z terenu powiatu wałeckiego opracowali wytyczne i procedury dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem wśród mieszkańców poszczególnych gmin.

Jest to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Co to jest jodek potasu i w jakim celu się go stosuje

Jodek potasu stosowany jest w przypadku skażenia radiacyjnego, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę.

W trakcie rozprzestrzeniania się skażenia radiacyjnego może dojść do emisji radioaktywnego jodu, wówczas radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu

(np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.

Dawkowanie tabletek z jodkiem potasu

Dorośli do 60 roku życia:2 tabletki
Dzieci powyżej 12 lat:2 tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat:1 tabletka
Dzieci od miesiąca do 3 lat:0,5 tabletki
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc:0,25 tabletki
Kobiety w ciąży: 2 tabletki
Karmiące piersią:2 tabletki

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z dnia 2 marca 2022 r. oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osoby powyżej 60 roku życia nie powinny już przyjmować tabletek jodku potasu, ponieważ ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy wywołany promieniowaniem jest bardzo niewielkie lub zerowe, natomiast ryzyko poważnych skutków ubocznych na skutek przyjęcia jodu stosunkowo wysokie.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Tabletki z jodkiem potasu będą wydawane wyłącznie po wydaniu stosownej decyzji przez organy władzy wskazane w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu będą znajdowały się w wybranych szkołach, urzędach oraz w sołectwach na terenie gmin z terenu powiatu waleckiego.

Więcej o zaleceniach i przeciwskazaniach stosowania jodku potasu: www.rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl