PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO W OSTROWCU

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego

Ostrowiec 179

78 – 600 Wałcz
tel. 067 250 11-77