PIERWSZE SPOTKANIE GRUPY KOORDYNUJĄCEJ PROJEKT PN.UTWORZENIE BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI

Powiększ obraz

17 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie grupy koordynującej projekt pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie prace budowlane przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. W spotkaniu udział wzięli starosta dr Bogdan Wankiewicz, partner branżowy – Polska Izba Budownictwa reprezentowana przez dyrektor Agnieszkę Dmochowską, Tomasz Trzciński z firmy King Klinkier, koordynator projektu Kamila Trojanowska, asystent koordynatora ds. promocji projektu Adrianna Gosek, przedstawiciele PCKZiU: dyrektor Piotr Filipiak, Magdalena Cerazy i Dagmara Turkiel oraz dyrektor biura Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia Rozwoju Gmin Powiatu Wałeckiego Sebastian Trojanowski. Celem spotkania było zapoznanie się grupy koordynującej, wymiana doświadczeń oraz omówienie przebiegu realizacji inwestycji.

PRZEDSTAWIA PIĘĆ OSÓB
PRZEDSTAWIA TRZY OSOBY