PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU NABYCIA LUB ZBYCIA POJAZDU

Powiększ obraz

Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś pojazd zgłoś to w urzędzie

O nabyciu/zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży samochodu.

Jeżeli samochód ma kilku współwłaścicieli, wszyscy są zobowiązani złożyć zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Złożenie zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu nie podlega opłacie.

Uwaga!

Od 1 lipca 2023 r. Termin na:

– zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu został skrócony do 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży pojazdu

– zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z unii europejskiej został skrócony do 30 dni od daty sprowadzenia pojazdu do polski.

Skrócenie terminu związane jest z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Za niedopełnienie ww. Obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 w budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu.