OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2330Z NA ODCINKU PRZYBKOWO – RÓŻEWO

Powiększ obrazDroga

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Powiat Wałecki zlecił przebudowę drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo o długości 2,793 km. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wałeckim, gminie wiejskiej Wałcz, w miejscowościach Przybkowo – Różewo. W dniu 5 maja 2023 r. przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy: firmie  ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano do wykonania m.in.:

 • rozbiórkę nawierzchni przy krawędziach jezdni,
 • poszerzenie jezdni do 5,5 m,
 • wzmocnienie konstrukcji jezdni,
 • wbudowanie 2 warstw bitumicznych na poszerzonej jezdni,
 • przebudowę /budowę zjazdów,
 • wycinkę kolidujących drzew i krzaków.

Inwestycja realizowana jest na podstawie:

 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z dnia 28 stycznia 2019 r.; wydanej przez Wójta Gminy Wałcz
 • Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  nr Edycja2/2021/2166/Polski Ład z dnia 14 czerwca 2022 r. inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo– Różewo;
 • Umowy o roboty budowlane nr IZ.273.17.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. realizowanej przez ,,POL – DRÓG Drawsko Pomorskie’’ S.A.
 • Audytu bezpieczeństwa w którym audytor zaleca m.in.
  • usunięcie wszystkich drzew znajdujących się w pasie drogowym
  • zaprojektować pobocza zgodnie w warunkami technicznymi
  • zaprojektować bariery energochłonne
 • Decyzji Wójta Gminy Wałcz o zezwoleniu na usunięcie 104 sztuk drzew w pasie drogi powiatowej nr 2332Z na odcinku Chwiram – Różewo, oraz na usunięcie 164 sztuk drzew w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo – DW 179 – skrzy. Popowo. Odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa o gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie 430 cm rosnącego w poboczu drogi powiatowej nr 2330Z w km 8+365 (drzewo pomnikowe uznane uchwałą Rady Gminy Wałcz Nr XIII/70/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.)
 • Opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 24 kwietnia 2024 r.

Wartość robót budowlanych wynosi 2 837 275,40 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 695 411,63 zł.

Załączniki:

 1. Decyzja środowiskowa Wójt Gminy Wałcz
 2. Audyt bezpieczeństwa
 3. Decyzja o wycince drzew Wójt Gminy Wałcz
 4. Opinia Wody Polskie
 5. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska