OBWIESZCZENIE

Powiększ obraz

OBWIESZCZENIE

Starosty Wałeckiego

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zawiadamiam, iż na wniosek Inwestora: Enea Operator Sp. z o. o. w dniu 29.05.2024 r. wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej oraz kontenera technicznego wraz niezbędną infrastrukturą, w m. Zacisze, jednostka ewidencyjna Mirosławiec – Obszar Wiejski, obręb 0034 Mirosławiec, działka oznaczona geodezyjnie numerem 409/1.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, pokój nr 109 (tel. 67 250 84 54).

Wałcz, dnia 03.06.2024 r.

Dokument oryginalny z pieczątką i podpisem starosty, tekst w treści artykułu.