MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ W WAŁCZU

Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu – Placówka jest miejską jednostką organizacyjną, a jej siedzibą jest klasycystyczny dwór, pochodzący z początku XIX wieku. Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r. Oficjalna inauguracja nastąpiła w 1984 r.
W zasobach muzeum znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII wieku, dokumenty obrazujące sytuację po rozbiorach, okres międzywojenny, wybuch II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego, a także powojenne losy kombatantów, osadników i odbudowę miasta ze zniszczeń.

Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje liczne wystawy czasowe o szerokiej tematyce – historyczne, etnograficzne, fotograficzne, biograficzne, przedstawiające sztukę dawną, jak i współczesną itd.
Od ponad 20 lat, corocznie, w styczniu odbywa się przegląd twórczości wałeckich artystów profesjonalnych pod nazwą „Salon doroczny”.
Muzeum prowadzi też badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe oraz liczne imprezy towarzyszące wystawom – pokazy walk, festyny, prelekcje.
Tradycją stały się już kameralne koncerty organizowane w muzealnej piwniczce.

W planach Muzeum Ziemi Wałeckiej jest poszerzenie oferty wystawienniczej o elementy związane z powojenną historią regionu, podkreślające jego wielokulturowość i opowiadające o losach mieszkańców tego regionu w trudnych powojennych czasach. https://mzw.com.pl/

Muzeum Ziemi Wałeckiej
78-600 Wałcz, ul. Pocztowa 14
tel.  67 258-2591

Godziny otwarcia:

od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

w niedzielę w godz. 11.00 – 15.00

z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych

(przyjęcia grup po uprzednim umówieniu telefonicznym 67 258-25-91)

Plik:Wałcz, Muzeum Ziemi Wałeckiej 01.png – Wikipedia, wolna encyklopedia

W ramach muzeum działa również Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna „Cegielnia”, położony przy ul. Południowej. Oferuje on możliwość zwiedzania pozostałości dawnych niemieckich umocnień Wału Pomorskiego, wybudowanych w latach 1932-1935 (https://www.bunkry.eu/)