MASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ

Punkt Szczepień Powszechnych w Wałczu został utworzony wspólnie przez Powiat Wałecki, Gminę Miejską Wałcz oraz Gminę Wałcz we współpracy ze 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu jako podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Punkt został ulokowany w pomieszczeniach Wałeckiego Centrum Kultury w Wałczu przy ul. Plac Zesłańców Sybiru 3. Punkt prowadzi szczepienia od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 do 18.30.

W Punkcie działają trzy stanowiska szczepień, które obsługują po dwie osoby (kwalifikująca do szczepień i wykonująca szczepienia). Każde stanowisko szczepień znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu.

Dzienna zdolność do wykonywanych szczepień wynosi 200 osób.

Punkt szczepień został wyposażony zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, między innymi w:

 • sprzęt biurowy (biurko, krzesła dla lekarza, pielęgniarki i osoby szczepionej, szafę na dokumentację medyczną)
 • lodówki
 • sprzęt komputerowy (komputer, drukarkę) z dostępem do Internetu
 • szafkę lub stolik na artykuły sanitarne i inne materiały medyczne
 • stoliki do przygotowania szczepionki
 • taca do przygotowywania szczepionki
 • zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestaw przeciwwstrząsowy (zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych)
 • defibrylator
 • kozetki
 • parawany
 • aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
 • gleukometry
 • pulsyksometry
 • termometry
 • stetoskopy
 • środki do dezynfekcji rąk i odkażania powierzchni
 • pojemniki na odpady medyczne
 • pojemnik na inne odpady medyczne
 • pojemniki na odpady komunalne
 • środki czystości
 • materiały opatrunkowe
 • środki ochrony osobistej.

Punkt pozytywnie przeszedł kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia i został wpisany do systemu gabinet.gov.pl jako kolejny punkt szczepień przy 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu.

Punkt działa od 6 maja 2021 roku.