INWETYRZACJA MIEJSC LĘGOWYCH PTAKÓW

Powiększ obraz

Od początku roku trwają prace nad realizacją projektu pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy dla chronionych gatunków na terenie Euroregionu Pomerania” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg – Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027. 8 lutego w sali narad starostwa odbyło się zebranie zespołu roboczego w trakcie którego omówiono plany na pierwszy rok realizacji projektu. To m.in. pikniki przyrodnicze, współpraca z nadleśnictwem Wałcz, inwentaryzacja miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, współpraca ze szkołami i pasjonatami przyrody, zakup budek lęgowych. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.