I SESJA RADY POWIATU VII KADENCJI

Radny senior Janusz Różański otworzył I sesję Rady Powiatu VII kadencji. 7 maja radni Rady Powiatu odebrali zaświadczenia o wyborze na stanowisko, złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Powiatu został Sławomir Niewczas, na wiceprzewodniczących wybrano Bożenę Terefenko i Tadeusza Wenio. Radni wybrali także Zarząd Powiatu. Starostą został Bogdan Wankiewicz, wicestarostą Jan Grudziński, a członkiem Zarządu Przemysław Maksymowicz.

Przedstawia trzy osoby
Przedstawia jedna osobę
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia cztery osoby
Przedstawia grupę osób
Przedstawia grupę osób
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia dwie osoby
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia cztery osoby
Przedstawia cztery osoby
Przedstawia trzy osoby
Przedstawia trzy osoby