FINAŁ KONKURSU „POMYSŁ NA BIZNES” W RAMACH PROJEKTU „GOTOWI NA START (UP)”

Dnia 23 kwietnia br. Starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz brał udział w obradach Komisji Konkursowej konkursu „Pomysł na Biznes” w ramach projektu „Gotowi na Start (up)” realizowanego przez Fundację na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

I miejsce za najlepszy pomysł na biznes w konkursie grupowym zdobyła grupa z Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, pod opieką Pani Agnieszki Jaskulskiej, z pomysłem na „Wrotkarnię WyWrotkę”.

W konkursie indywidualnym, z największą ilością punktów, zwycięzcą okazał się Bartosz Rajewski z Zespół Szkół nr.2 w Pile

Drugie miejsce zdobyła Hanna Pliszka z Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim, a trzecie miejsce zajął Kacper Wiśniewski z Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Szkoły, które wzięły udział w projekcie konkursowym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, z koordynatorem, Panią Anną Pabijan,

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu z koordynatorem, Panią Agnieszką Jaskulską,

Zespół Szkół nr.2 w Pile z koordynatorem, Panią Beatą Hanak,

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, z koordynatorem, Panią Iloną Jędrzejczyk

ZS „Anders” Złocieniec z koordynatorem, Panem Jackiem Kozłowskim,

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, z koordynatorem, Panią Eweliną Kosmalą.

PODZIĘKOWANIA KOMENDANTA ZACHODNIOPOMORSKIEJ KOMENDY OHP

Dnia 23 kwietnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał podziękowania od Tomasza Czubary Wojewódzkiego Komendanta Zachodniopomorskiej Komendy OHP za wkład w rozwój edukacyjny oraz działania wychowawcze na rzecz uczestników szkoleń organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.