Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty

Więcej o WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW „(NIE)BEZPIECZNIE WOKÓŁ NAS”

25 stycznia w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu odbyły się warsztaty dla nauczycieli i pedagogów szkolnych poświęcone zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości w edukacji. Projekt edukacyjny „(Nie)bezpiecznie wokół nas” opowiada o niebezpieczeństwach czyhających na dzieci m.in. alkohol, dopalacze czy zagrożenia w sieci. W spotkaniu udział wzięli również uczniowie. Równolegle odbywały się warsztaty dotyczące wirtualnej rzeczywistości dla przedsiębiorców, na którym omawiano m.in. implementacje technologii VR/AR w edukacji ludzi dorosłych (przemysł, medycyna), Przemysł 4.0, połączone fabryki, roboty oraz zaprezentowano platformę AIDAR.

Więcej o KONFERENCJA NAUKOWA „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE=CYFROWA EDUKACJA”

W dniach 18-19 października w Wałczu przebywała delegacja partnerskiego powiatu Uckermark (Niemcy). Pierwszego dnia goście z Niemiec: wicestarosta, pracownicy starostwa, przedstawiciele oświaty, informatycy oraz młodzież uczestniczyli w konferencji naukowej „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” zorganizowanej w Lokalnym Centrum Nauki w ramach projektu „Spotkanie edukacyjno – integracyjne pn. „TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE = CYFROWA EDUKACJA” dla młodzieży i pracowników samorządowych z Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). W ramach projektu goście zwiedzili Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna „Cegielnia”, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie i most wiszący oraz obejrzeli wałeckie zabytki. Drugiego dnia goście zwiedzali laboratoria i uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. W konferencji i warsztatach udział wzięli również starosta wałecki Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jolanta Wegner, sekretarz Zbigniew Wolny, zaproszeni burmistrzowie, naczelnicy wydziałów starostwa, dyrektorzy szkół i uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu.

Wartość projektu – 11 597,33 euro; dofinansowanie z EFRR – 9 857,73 euro.

Więcej o Podpisanie listu do umowy członkowskiej w programie edukacyjnym Google

W piątek 18 lutego br. w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”  gościliśmy przedstawicieli Firmy Google Panią Beatę Galas – Szefową Działu Edukacji w Google Education, Panią Agnieszkę Kamińską – Manager EDU Plan w Polsce oraz Pana Aleksandra Angelov – Google Innowator. W spotkaniu poświęconemu koncepcji transformacji Powiatu Wałeckiego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych wzięli udział  przedstawiciele  samorządu powiatowego, gminy Mirosławiec, gminy Wałcz i miasta Wałcz, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, rektor i prorektor PWSZ w Wałczu. Podczas wizyty został podpisany list do umowy członkowskiej o współpracy w programie Google pomiędzy Powiatem Wałeckim a Google.

Dwie kobiety i mężczyzna pozują do zdjęcia, z podpisaną umową.
Więcej o Wideokonferencja powiatu wałeckiego z powiatem Uckemark

W dniu 10 lutego 2022 r. odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja powiatu wałeckiego i Uckemark. W konferencji wzięli udział pracownicy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego. Konferencja odbyła się w ramach projektu pn.: „Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych powiatu Uckemark i powiatu wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark omawiali m.in.:

  • Rozwój infekcji Covid
  • Obecne ograniczenia wraz z przykładami
  • Wyposażenie w ramach projektu
  • Struktury obrony cywilnej (kierownictwo, służba medyczna)

Logo
Sześć osób siedzi przy stole, przed nimi duży ekran.
Cztery osoby siedzą przy stole naprzeciw dużego ekranu i uczestniczą w wideokonferencji.
Więcej o POWIAT WAŁECKI LAUREATEM ZACHODNIOPOMORSKICH MAGNOLII EFS 2021

Dnia 25 października 2021 r. po raz siódmy odbyła się uroczysta gala konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W uroczystości, która odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie, wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda, członkowie kapituły konkursu, przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorców, a przede wszystkich nominowani i laureaci tego konkursu. Powiat Wałecki otrzymał zaszczytną nagrodę w kategorii „Inwestycja w edukację”, którą osobiście odebrał Starosta dr Bogdan Wankiewicz za projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”.

Więcej o POLSKO-NIEMIECKA WIDEOKONFERENCJA POMIĘDZY POWIATEM WAŁECKIM A POWIATEM UCKERMARK

W dniu 25 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się druga polsko- niemiecka wideokonferencja zrealizowana w ramach projektu pt. „Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
w Euroregionie Pomerania).

Celem spotkania, w którym uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark było podsumowanie działań służb zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy. Szybka identyfikacja zagrożeń, weryfikacja potrzeb i zasobów własnych, dystrybucja środków ochrony osobistej orz środków i sprzętu do dezynfekcji oraz akcje informacyjno-edukacyjne dla ludności stały się w okresie pandemii fundamentalne. Ciekawą okazała się dyskusja porównująca schematy przygotowania miejsc kwarantanny czy tworzenia Punktów Szczepień Powszechnych.

Przypomnijmy, że w ramach projektu Powiat Wałecki dokonał zakupu środków ochrony osobistej (maski, rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne), środków do dezynfekcji i sprzętu (w tym: defibrylatory, mobilny agregat prądotwórczy, nagrzewnice elektryczne, zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji, namiot pneumatyczny, system do wideokonferencji, krótkofalówki, sprzęt komputerowy, monitor interaktywny oraz mobilny ekran zewnętrzny LED na wartość projektu: 49.997,23 EUR.  

Więcej o POLSKO – NIEMIECKA WIDEOKONFERENCJA  W RAMACH PROJEKTU PN. „WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ SŁUŻB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU WAŁECKIEGO I POWIATU UCKERMARK”

W dniu 21 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja zrealizowana w ramach projektu pt. „Wzmocnienie działań służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Powiatu Uckermark” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). Podczas spotkania, w którym uczestniczyli pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark, dokonano podsumowania działań służb zarządzania kryzysowego, które obejmowały m.in. organizację i koordynację funkcjonowania miejsca kwarantanny zbiorowej oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego. Poruszono także kwestię pozyskanych i rozdystrybuowanych środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, termometrów oraz pulsyksometrów z przeznaczeniem dla placówek oświatowych, okręgowych komisji wyborczych oraz podmiotów leczniczych z terenu Powiatu Wałeckiego oraz doposażenia służb zarządzania kryzysowego m. in. w mobilny agregat prądotwórczy, nagrzewnice elektryczne, zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji, namiot pneumatyczny, defibrylatory, system do wideokonferencji, krótkofalówki i sprzęt komputerowy.

Łączna wartość projektu wyniosła 49.997,23 EUR.

Logotypy Interreg zawiera flagi Niemiec i Polski spięte gwiazdkami, oraz napis Interreg. Flaga Unii Europejskiej żółte gwiazdki ułożone w okręgu na niebieskim tle. Herb Powiatu Wałeckiego, biały orzeł na czerwonym tle, pod nim żółta łódka.
Logotypy Interreg, Unii Europejskiej i Herb Powiatu Wałeckiego
Więcej o WSPÓLNIE ZBUDUJĄ MINI – OGRÓD

Młodzież Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu należąca do Hufca Pracy 16-6 wraz z podopiecznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu biorą wspólnie udział w projekcie „Zbudujmy razem mini – ogród”, finansowanym w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt zakłada budowę mini – ogrodu sensorycznego na terenie ŚDS, który jest tworzony przez obie strony. W trakcie projektu zrealizowano także warsztaty kulinarne oraz warsztaty z rękodzieła. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie festyn i spotkanie integracyjne, które pomoże jeszcze lepiej się poznać i kontynuować współpracę w przyszłości.

Do góry