Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Informacje o konkursach

Więcej o OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Ogłoszenie o wyborze Partnera do projektu

W związku z ogłoszeniem z dnia 10.08.2023 o naborze partnera – podmiotu branżowego – do projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie – konkurs: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” – konkurs uzupełniający, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, Powiat Wałecki informuje, że w ramach niniejszego naboru na Partnera wybrana została:

Polska Izba Budownictwa

ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Wicestarosta Jolanta Wegner uczestniczyła w finale szkolnego turnieju szachowego pod patronatem Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu. Turniej odbywał się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu. Zwyciężył Wojciech Topyła, drugie miejsce zajął Kamil Turek, a kolejne Wiktor Szczepaniak i Wojciech Wujków. Gratulujemy!

Więcej o Rusza grant w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”

Przedstawiamy zaproszenie do składania pomysłów na innowacje społeczne – ubieganie się o grant, w ramach V tury naboru „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Osobą do kontaktu po stronie ROPS jest Magdalena Szymańska, tel. 91/42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Co oceniamy? - Pomysł na 5!
Znajomość problemu
Użyteczność pomysłu
Innowacyjność rozwiązania
Doświadczenie innowatora/ki
Motywacja
Więcej o KONKURS MARSZAŁKA ,,ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2021” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  1. Konkurs Marszałka ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021” dla organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się do konkursu ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”. To już czwarta edycja konkursu, w którym na organizacje z regionu (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń, wopr-y, itp.) czekają nagrody finansowe i wyróżnienia.

Cel konkursu to wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działalności społecznej.

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w poniższych kategoriach:

  • Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020; kategoria główna,
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020; kategoria nr 2,
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację, której budżet za rok 2020 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3,
  • Zachodniopomorski Lider NGO 2020 w pandemii – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku 2020 skierowaną na bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych w związku z pandemią; kategoria nr 4 (Specjalna).

W kategoriach 1-3 zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe:

  • kategoria główna: 2.500 zł dla Laureata oraz 2 wyróżnienia po 1.300 zł,
  • kategoria nr 2 (dla organizacji powstałych w latach 2019-2020): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł,
  • kategoria nr 3 (dla organizacji, których budżet w 2020 r. nie przekroczył 25.000 zł): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł.

Organizator ma również prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz.1038).

Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej Organizatora – link.

Zgłoszenia można przesyłać także w formie elektronicznej – link do formularza do 31 października 2021 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu.

Organizatorem konkursu jest Pracownia Pozarządowa, która jest realizatorem zadania zleconego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

  1. Ponadto – zbliża się akcja wolontariacka ,,Godzina dla Szczecina i Twojej miejscowości” organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Do udziału zaproszone są grupy wolontariuszy (bez względu na wiek), czy też wolontariusze indywidualni, którzy zrobią coś pożytecznego na rzecz swojej lokalnej społeczności. Szczegóły akcji na stronie www: https://www.polites.org.pl/godzina-dla-szczecina-i-twojej-miejscowosci-pazdziernik-2021/

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do konkursu ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2021 w wersji doc.

Formularz zgłoszeniowy w wersji pdf

Formularz zgłoszeniowy w wersji doc2

Regulamin konkursu

Więcej o KONKURS „MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI WIEKU”

Miło nam poinformować, że most na rzece Korytnicy wybudowany w roku 2020 został wyróżniony w prestiżowym, ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Powiat wałecki reprezentowało Nadleśnictwo Kalisz Pomorski w tym ogólnopolskim, prestiżowym konkursie.

Zastępca Nadleśniczego Roman Wojtowicz podkreślił, że udział w konkursie był dla pracowników Nadleśnictwa ogromnym przeżyciem, a otrzymane wyróżnienia i nagrody pozwoliły poczuć satysfakcję z pracy wykonywanej na co dzień. Wyraził też nadzieję, że kolejne inwestycje realizowane przez Nadleśnictwo Kalisz Pomorski przyniosą dalsze korzyści dla mieszkańców naszego powiatu i będą chlubą regionu.

Fot: Szymon Wojtyszyn

Więcej o POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza konkurs na wykonanie PLAKATU PROMUJĄCEGO RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE.

Technika całkowicie dowolna, bez ograniczeń wiekowych.

Prace proszę składać w siedzibie PCPR w Wałczu, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54.

Termin oddawania prac: 26 maja br.

Dnia 23 kwietnia br. Starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz brał udział w obradach Komisji Konkursowej konkursu „Pomysł na Biznes” w ramach projektu „Gotowi na Start (up)” realizowanego przez Fundację na Rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

I miejsce za najlepszy pomysł na biznes w konkursie grupowym zdobyła grupa z Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, pod opieką Pani Agnieszki Jaskulskiej, z pomysłem na „Wrotkarnię WyWrotkę”.

W konkursie indywidualnym, z największą ilością punktów, zwycięzcą okazał się Bartosz Rajewski z Zespół Szkół nr.2 w Pile

Drugie miejsce zdobyła Hanna Pliszka z Zespołu Szkół w Drawsku Pomorskim, a trzecie miejsce zajął Kacper Wiśniewski z Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Szkoły, które wzięły udział w projekcie konkursowym:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, z koordynatorem, Panią Anną Pabijan,

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu z koordynatorem, Panią Agnieszką Jaskulską,

Zespół Szkół nr.2 w Pile z koordynatorem, Panią Beatą Hanak,

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie, z koordynatorem, Panią Iloną Jędrzejczyk

ZS „Anders” Złocieniec z koordynatorem, Panem Jackiem Kozłowskim,

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim, z koordynatorem, Panią Eweliną Kosmalą.

PODZIĘKOWANIA KOMENDANTA ZACHODNIOPOMORSKIEJ KOMENDY OHP

Dnia 23 kwietnia br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz otrzymał podziękowania od Tomasza Czubary Wojewódzkiego Komendanta Zachodniopomorskiej Komendy OHP za wkład w rozwój edukacyjny oraz działania wychowawcze na rzecz uczestników szkoleń organizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Do góry