Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje

Więcej o Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 24 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Wałecki, a zarazem przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, jednocześnie zastępca przewodniczącego PZZK, Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, Wójt Gminy Wałcz, Burmistrz Miasta Wałcz, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, Burmistrz Mirosławca, Burmistrz Tuczna wraz z pracownikami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym w gminach, przedstawiciele Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz funkcjonariusze KP PSP w Wałczu. Celem spotkania było omówienie działań i skutków jakie spowodowane były silnymi wiatrami Niżu Eunice jaki przeszedł przez powiat wałecki w dniach 19-20 lutego. W trakcie posiedzenia, omówiono napotkane problemy oraz podjęte działania zmierzające do ich eliminacji. Jednocześnie wypracowano wnioski na przyszłość oraz określono kierunki działania służb ratowniczy oraz samorządów powiatu wałeckiego mające poprawić ich przygotowanie na wypadek zaistnienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Strażący, leśnicy w mudurach, oraz urzędnicy siedzą wzdłuż długiego stołu.  Łącznie 17 osób.
Więcej o Podpisanie listu do umowy członkowskiej w programie edukacyjnym Google

W piątek 18 lutego br. w Lokalnym Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”  gościliśmy przedstawicieli Firmy Google Panią Beatę Galas – Szefową Działu Edukacji w Google Education, Panią Agnieszkę Kamińską – Manager EDU Plan w Polsce oraz Pana Aleksandra Angelov – Google Innowator. W spotkaniu poświęconemu koncepcji transformacji Powiatu Wałeckiego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informatycznych wzięli udział  przedstawiciele  samorządu powiatowego, gminy Mirosławiec, gminy Wałcz i miasta Wałcz, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, rektor i prorektor PWSZ w Wałczu. Podczas wizyty został podpisany list do umowy członkowskiej o współpracy w programie Google pomiędzy Powiatem Wałeckim a Google.

Dwie kobiety i mężczyzna pozują do zdjęcia, z podpisaną umową.
Więcej o Wideokonferencja powiatu wałeckiego z powiatem Uckemark

W dniu 10 lutego 2022 r. odbyła się polsko- niemiecka wideokonferencja powiatu wałeckiego i Uckemark. W konferencji wzięli udział pracownicy Wydziałów Zarządzania Kryzysowego. Konferencja odbyła się w ramach projektu pn.: “Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych powiatu Uckemark i powiatu wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz partnerzy projektu z Powiatu Uckermark omawiali m.in.:

  • Rozwój infekcji Covid
  • Obecne ograniczenia wraz z przykładami
  • Wyposażenie w ramach projektu
  • Struktury obrony cywilnej (kierownictwo, służba medyczna)

Logo
Sześć osób siedzi przy stole, przed nimi duży ekran.
Cztery osoby siedzą przy stole naprzeciw dużego ekranu i uczestniczą w wideokonferencji.
Więcej o Podpisanie umowy patronackiej

27 styczeń to ważny dzień dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. W tym dniu odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy szkołą a zakładem produkcyjnym Albatros Aluminium Sp. z o.o., firmą  o nowoczesnych możliwościach technologicznych.

Umowa patronacka została podpisana przez Prezesa Zarządu Albatros Aluminium Pana Arkadiusza Bruskiego i przez Dyrektora PCKZiU Pana Piotra Filipiaka, w obecności Starosty Powiatu Wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza.

Patronatem zostają objęci uczniowie klas zawodowych: technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, mechatronik, elektryk, technik logistyk. Celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Współpraca z firmą Albatros umożliwi uczniom odbywanie zajęć w rzeczywistych warunkach, poszerzanie wiedzy i umiejętności. Pracodawca będzie miał możliwość wykształcenia pracowników zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Działania te wiążą się ze stworzeniem systemu jak najwcześniejszego kontaktu ucznia z pracodawcą przy współudziale szkoły.

Podczas uroczystości podpisania umowy patronackiej z firmą Albatros uczniowie  z technikum  mechatronicznego  i szkoły branżowej  pod opieką Pani Beaty Bareji – Cierpickiej oraz Pana Marka Machalskiego pokazali swoje umiejętności.

Podpisanie umowy patronackiej to kolejne działanie związane z realizacją zadań reformy edukacji, mającej na celu rozwój szkolnictwa zawodowego.

W myśl zasady: Szkoła dla biznesu – Biznes dla szkoły serdecznie zapraszamy  kolejnych pracodawców do współpracy!

Uczeń stoi przed pulpitem warsztatowym i prezentuje swoją pracę.
Sześć osób stoi i słucha swojego wykładowcy.
Więcej o Rejestracja pojazdu bez konieczności wymiany tablic rejestracyjnych

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), od dnia 31 stycznia 2022 r. zmianie ulegają przepisy, stwarzające możliwość, w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju, pozostawienia dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych, również w przypadku pochodzenia pojazdu z innego powiatu (wyróżnik na tablicach rejestracyjnych inny niż „ZWA”).

Jednocześnie jednak informuje się, że możliwość taka nie będzie dotyczyła wszystkich tablic rejestracyjnych, a jedynie tablic, mówiąc w skrócie, oznaczonych flagą Unii Europejskiej (grafika), natomiast tablice, na których widnieje jeszcze flaga Polski (grafika) oraz starsze tablice (czarne, zielone), w przypadku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, będą podlegały obowiązkowej wymianie.

Pismo Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury do pobrania.

Więcej o DROGA PRZELEWICE – PIECZYSKA – DW 177 ODDANA DO UŻYTKU

23 grudnia br. została oddana do użytku droga powiatowa 2321Z na odcinku Przelewice-Pieczyska-Droga Wojewódzka 177 – I etap – 1,015 km.

Wartość inwestycji wyniosła: 941 862,39 zł

Powiat Wałecki uzyskał dofinansowanie w kwocie 753 489,91 zł (80%) z Funduszu Leśnego (Nadleśnictwo Człopa) oraz z gminy Człopa 94 186,24 zł (10%).

Pięć osób pozuje do zdjęcia na drodze asfaltowej. W tle pole i las w scenerii zimowej.
Nowo wyremontowana droga Przelewice – Pieczyska
Więcej o WIZYTA WOJCIECHA ŁEBIŃSKIEGO DYREKTORA WYDZIAŁU WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniu 12 października 2021 r. podczas spotkania Starosty Bogdana Wankiewicza z  Dyrektorem Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojciechem Łebińskim i jego współpracownikami zaprezentowane zostały zrealizowane i będące w toku inwestycje dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Goście mieli okazję zwiedzić Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej oraz powstające warsztaty przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu.

Więcej o INFORMACJA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Wydział Architektury i Budownictwa zachęca do korzystania z serwisu e-budownictwo, który umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. Serwis jest intuicyjny i dostosowany do potrzeb branży budowlanej. To idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą załatwić sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z biura czy domu. Link do serwisu: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Więcej o PROFILAKTYKA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO NA LATA 2020-2022

Starosta Wałecki oraz Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu serdecznie zapraszają na spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji programu polityki zdrowotnej ,,Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 – 2022”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października br. o godz. 13.00 w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu, ul. Plac Zesłańców Sybiru 3

Podczas spotkania wykład pt. “Osteoporoza bez tajemnic – jak ją rozpoznać i leczyć.” wygłosi Robert Sokołowski – Specjalista Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.

Do góry

Translate »