Jesteś tutaj:

Autor: p.lakomy

Więcej o Wizyta w Prenzlau

W dniach 12 – 13 maja 2022 r. na zaproszenie Starosty Powiatu Uckermark – Pani Kariny Dörk, Starostowie Powiatu Wałeckiego oraz Powiatu Gryfińskiego gościli z wizytą w mieście Prenzlau.

Celem wizyty była kontynuacja prac nad projektami zaproponowanymi wcześniej do realizacji w ramach tzw. „nowej perspektywy” na lata 2021 – 2027 pn. „Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza” dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania.

Szczegółowo omówione zostały propozycje zaangażowania się w projekty turystyczne oraz projekty edukacyjne z zakresu IT  („Technologie Informatyczne = Cyfrowa Edukacja”), lekcji pożarnictwa w klasach „mundurowych” („Straż pożarna tworzy szkołę”) oraz szkolenia zawodowego. 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością Ośrodka Spotkań Młodzieży (Uckerwelle), działalnością Centrum Szkolenia Zawodowego ABW e.V., działalnością lokalnego przedsiębiorcy – firmy Hemme Milch oraz zwiedzić wystawę fotografii poświęconej 25-leciu Euroregionu Pomerania w Klasztorze Dominikanów w Prenzlau.

Baner z logotypami Interregu
Więcej o Matura 2022

Drodzy Maturzyści,

Zakończyliście przygodę w Waszych szkołach.

Przed wami bardzo ważne dni – egzamin dojrzałości , czas zwieńczenia Waszej ciężkiej pracy i kształtowania przyszłości.

Wykorzystajcie swoją szansę najlepiej jak potraficie bo to Wasza przepustka do spełnienia marzeń w przyszłości. Życzymy nieustającej wiary we własne siły, zapału i zacięcia do realizacji wyznaczonych przez siebie celów.Jesteście w stanie zmienić nasz świat na lepszy, gdzie wolność, szacunek do innych i troska o lepsze jutro są nienaruszalne.

Trzymamy za was kciuki!

Więcej o Dzień Strażaka

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Z okazji Dnia Strażaka składam Strażakom, Druhom PSP i OSP, Weteranom Służby Pożarniczej wyrazy uznania i szacunku za służbę, trud, poświęcenie i ofiarność.Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie źródłem satysfakcji i zadowolenia, a poczucie dobrze pełnionej misji niech nigdy Was nie opuszcza.Dziękuję Wam za każdy dzień strażackiej służby, za troskę o bezpieczeństwo mieszkańców naszego Powiatu.Niech św. Florian otacza Was stałą opieką.

Życzenia dla strażaków.
Więcej o Spotkanie Starostów Powiatów: Wałeckiego i Uckemark

Powiat Wałecki i Powiat Uckermark w ramach współpracy transgranicznej INTERREG przygotowują się do wdrożenia projektów z tzw. „nowej perspektywy” na lata 2021 – 2027 pn. „Więcej niż sąsiedztwo: wspólne kształtowanie trwałej i zrównoważonej przyszłości na północnym odcinku polsko-niemieckiego pogranicza” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
w Euroregionie Pomerania.

            W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się w trybie on-line drugie spotkanie Starostów   Powiatu Uckermark, Powiatu Gryfińskiego i Powiatu Wałeckiego mające na celu skonkretyzowanie propozycji projektów planowanych do wspólnej realizacji, nadanie im ram czasowych oraz ustalenie kolejności składania wniosków o dofinansowanie.

            Strony są zgodne, aby w najbliższych latach obszarem współpracy przygranicznej objęte zostały obszary z zakresu:

–  bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni;

–  integracji lokalnych społeczności oraz turystyki i wypoczynku;

–  edukacji pożarniczej oraz przygotowania do zawodu;

–  przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z klimatem, przeciwdziałania skutkom

klęsk żywiołowych oraz alternatywnych zabezpieczeń dostawy prądu;

– wzmocnienia ochrony i zachowania przyrody poprzez ochronę środowiska nietoperzy, jerzyków, sów i kawek na obszarach miejskich oraz edukację ekologiczną.

Baner z logotypami interregu, unii europejskiej i herb powiatu wałeckiego
Zdjęcie ekranu na którym widoczna jest prezentacja i osoby uczestniczące w telekonferencji.
Zdjęcie pani wicestarosty i pana starosty siedzących przy stole
Więcej o Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości. Niech święta Wielkiej Nocy będą czasem wzajemnej życzliwości, odpoczynku w gronie najbliższych i refleksji. Niech napełniają nas nadzieją i wiarą w lepsze dziś i piękniejsze jutro.

Starosta Bogdan Wankiewicz

Wicestarosta Jolanta Wegner

Więcej o Bądź gotowy ! Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało dziś poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny”. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do sytuacji kryzysowej. Co należy zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm ogłasza i odwołuje, co należy wtedy zrobić. W poradniku wytłumaczono jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice. Jak się zachować w przypadku skażenia terenu czy jak udzielić pierwszej pomocy.

Poradnik w formie pdf, do pobrania tutaj.

Bądź gotowy!

Przygotowany został również materiał wideo.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Więcej o Przekazanie nowego samochodu patrolowego dla Straży Leśnej

25 marca br. starosta wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w przekazaniu nowego samochodu patrolowego dla Straży Leśnej. Uroczystość odbyła się w siedzibie Nadleśnictwa Wałcz. Nowy samochód jest przystosowany do ciężkich warunków terenowych, w których pomocna będzie wciągarka linowa. Dodatkowo na wyposażeniu jest zestaw akcesoriów niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, w tym defibrylator AED. Z rąk Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Andrzeja Brusiło kluczyki odebrał Komendant Straży Leśnej Krzysztof Czub.

Więcej o Wręczenie Stypendiów Starosty Wałeckiego

24 marca odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Starosty Wałeckiego, wyróżnień przyznawanych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymało 24 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego z OMS, 4 uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 10 uczniów Zespołu Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pamiątkowe listy gratulacyjne dla uczniów i rodziców wręczyli wicestarosta Jolanta Wegner i naczelnik Wydziału Edukacji i Rozwoju Powiatu Piotr Suchojad.

Licealiści i licealistki siedzą przy stole
Pani wicestarosta wręcza list gratulacyjny uczennicy. W tle inne osoby.
Kobieta przemawia z mównicy. W tle po bokach stoją dwaj mężczyźni.
Do zdjęcia pozuje grupa uczniów i nauczycieli.

Więcej o Polsko-niemiecka wideokonferencja służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Uckemark.

W dniu 24 marca 2022 r. w ramach projektu pn.: “Wzmacnianie działalności służb zarządzania kryzysowego oraz centrów opiekuńczo-medycznych Powiatu Uckemark i Powiatu Wałeckiego” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania) odbyła się druga polsko-niemiecka wideokonferencja służb zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego i Uckemark.

Omówiono m.in.:

  • aktualny stan pandemii COVID-19  wraz ze schematem działań w poszczególnych krajach,
  • obecnie funkcjonujące ograniczenia;
  • politykę informacyjną i edukacyjną związaną z sytuacjami kryzysowymi.

Po obu stronach granicy pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego wymienili się doświadczeniami w zakresie opieki nad uchodźcami z Ukrainy. 

Baner z logotypami interregu i powiatu wałeckiego.
Zdjęcie ekranu z widoczną prezentacją i okienkami uczestników wideokonferencji.
Więcej o Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie

Dnia 22 marca 2022r. na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu po raz kolejny odbyła się Mobilna Akcja Poboru Krwi w Ambulansie. Do akcji zgłosiło się 34 osób, krew oddało 27 osób. Łącznie oddano 12,15 litrów krwi. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Do góry

Translate »